Plany postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w 2021 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w 2019 roku