• Wszelka korespondencja nadesłana do Szpitala odnotowywana  jest w dzienniku korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
  • Wyjaśnień dotyczących świadczeń medycznych udzielają ordynatorzy oddziałów lub Zastępca dyrektora ds. medycznych.
  • Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor
  • Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa Regulamin Pracy i Regulamin Organizacyjny.
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 lipiec 2021 08:54 Wojciech Bogaliński
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 lipiec 2021 17:11 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 09:05 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 09:05 Super User