Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)  został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie jako podmiot wykonujący zadania publiczne udostępnia informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.