Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Zespół wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000009408.

Zespół posiada osobowość prawną  i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych  Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarcz Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008478.

Zespół działa na podstawie statutu i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz.654 z  poźn. zm.),

Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zespół jest Rada Powiatu w Nysie.

Siedzibą Zespołu jest miasto Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34.

Obszarem działania Zespołu jest powiat nyski oraz w zakresie niektórych świadczeń zdrowotnych  - obszar województwa opolskiego.

Zasięg działalności Zespołu może być zwiększony o zakres wynikający z zawartych porozumień i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
regulamin organizacyjny pdf 1.86 MB Wojciech Bogaliński
schemat organizacyjny pdf 255.37 KB Wojciech Bogaliński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 lipiec 2021 08:56 Wojciech Bogaliński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 kwiecień 2023 10:13 Wojciech Bogaliński