W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Szpital im. Siostry Marii Merkert w Nysie,

2) Ratownictwo Medyczne,

3) Zakład  Diagnostyki  Laboratoryjnej,

4) Zakład  Diagnostyki  Obrazowej,

5) Przychodnia Specjalistyczna,

6) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,

7) Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

 

 

 
Oddziały Szpitalne
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( II poziom referencyjny) 
 • Ginekologiczno – Położniczy ( II poziom referencyjny)
 • Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodka ( II poziom referencyjny)
 • Neurologiczny z pododdziałem Udarowym 
 • Okulistyczny
 • Obserwacyjno - Zakaźny
 • Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
 • Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Klinicznym Chirurgii Naczyniowej
 • Urologiczny
 • Chorób Wewnętrznych A
 • Chorób Wewnętrznych B
 • Laryngologiczny
 • Dziecięcy
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny
 
 

Poradnie specjalistyczne: 
 • Poradnia przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Okulistyczna 
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna 
 • Poradnia dla Kobiet w Nysie
 • Poradnia Cukrzycowa 
 • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Chirurgiczna w Paczkowie
 • Poradnia dla Kobiet w Paczkowie

Zakłady diagnostyczne:

 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Pracownie Diagnostyki Endoskopowej

ZOL w Paczkowie:

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Poradnie specjalistyczne w Paczkowie:

 • Poradnia dla Kobiet
 • Poradnia Chirurgiczna
 • Gabinet Rehabilitacyjny

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 lipiec 2021 08:55 Wojciech Bogaliński